namazı terk küfür mü ?
HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 15 Ağustos 2018, 22:05:48


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
Gönderen Konu: namazı terk küfür mü ?  (Okunma Sayısı 5283 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
deniz
Ziyaretçi
« : 01 Mart 2010, 22:52:31 »

namazı terk küfür mü ? kişiyle küfür arasında namazı terk olacağı ile ilgili hadis vardı yanılmıyorsam .
Kayıtlı
Alkame
Yönetici
******
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 683


« Yanıtla #1 : 21 Eylül 2017, 19:13:53 »

namazı terk küfür mü ? kişiyle küfür arasında namazı terk olacağı ile ilgili hadis vardı yanılmıyorsam .

Cevap: Alimler, namazı tembellikten dolayı terkeden kişinin hükmü konusunda ihtilaf etmişlerdir. Buradaki ihtilaf belli bir süre namaz kılmayanlar hakkındadır.

Şeyh Seyfuddin el-Muvahhid, alimlerin ihtilafı hakkında şunları söylemiştir:

Bütün Alimlere göre; namazın farz olduğuna inanan fakat namaz kılmayı hiç istemeyenler kafirdir.

Hanefilere göre; namazın farziyetini inkar eden küfre girer, tembellikten dolayı terkeden ise küfre girmez ve öldürülmez. Fakat fasıktır. Namaz kılıncaya kadar hapsedilir ve kan akıncaya kadar dövülür.

Delilleri:

1 -Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) 
şöyle buyurdu:

"Müşriklerle 'La ilahe illAllah' deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu söylediklerinde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Allah'ın hakkı bundan müstesnadır." (Buhari, Müslim)

2 -Abdullah b. Mesud'dan rivayete göre Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"La ilahe illAllah Muhammedun Rasulullah" kelimesine şehadet eden müslümanın kanı ancak şu üç şeyden biriyle helal olur.

-Allah'ın öldürmeyi haram kıldığı bir nefsi öldürmek,

 -Evli olduğu halde zina etmek,

 -İslam cemaatini bırakıp dininden dönerek mürted olmak."
(Buhari, Müslim)

Şafii ve Malikiler'e göre; bir vakit namazı terkeden ve onu, şer'i herhangi bir mazereti olmaksızın, kılınması gereken vakitte kılmayıp bir sonraki vakte bırakan kimse tevbeye çağırılır. Terk üzerinde ısrar ederse kafir olarak değil hadden öldürülür.

Delilleri:

1 - Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar." (Nisa: 116)

2 - Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Allah beş vakit namazı farz kılmıştır. Her kim bu beş vakit  namazı kılarsa Allah onu cennete  koymayı üzerine almıştır. Her kim de kılmazsa onun işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse  azab eder."
(Ebu Davud, Nesei, İbni Mace, Ahmed)

3 - Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem)
şöyle buyurdu:

"Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer namazı tamamsa onun için iyidir. Eğer tamam değilse Allah (c.c) meleklere:

'Bakın nafile namazları var mı?' der. Varsa bunlarla eksik olan farz namazlar tamamlanır. Ve böylece bütün farz ibadetler, eksik olduğunda nafile ibadetler varsa onunla tamamlanır."
(Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn Mace)

Bu ayet ve hadislere göre; namaz kılmayan kişi kafir değildir. Onun hükmü Allah'a kalmıştır. Allah ahirette dilerse onu affeder, dilerse azab eder. Dolayısıyla 'Namaz kılmayan kafir olmuştur' veya 'Kim namazı terkederse muhakkak kafir olmuştur' şeklindeki hadisler bu ayet ve hadislere zıt olmasın diye şu şekilde tevil edilir:

a - Kafirlere benzemiştir,

b- Bu söz suçun büyüklüğünü göstermek için söylenmiştir,

c - Bu küfür İslam'dan çıkarmayan küçük küfürdür,

d- Dünyada kafirlerin aldığı hükmü alır ve hadden öldürülür.

Namaz kılmayan kişinin öldürülmesi gerektiğini gösteren deliller:

1- Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Başınıza bir takım devlet reisleri getirilecektir. Onlar beğendiğiniz (İslam'a uygun) ve beğenmediğiniz (İslam'a uygun olmayan) şeyler yapacaklardır. Beğenmediğiniz şeyleri reddeden kimse selamete ermiştir. Fakat beğenmediğiniz şeylerde onlara, rıza gösterip tabi olursanız iyi yapmış olmazsınız." Dediler ki:

"Ya RasulAllah! Onlara karşı savaşalım mı?" Rasulullah (s.a.s):

"Namaz kıldıkları müddetçe hayır!" buyurdu. (Müslim)

2- Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"La ilahe illAllah Muhammedun Rasulullah" deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlara karşı savaşmakla emrolundum. Bunları yaparlarsa canları ve malları bana haram olur, hesapları Allah'a aittir."
(Buhari, Müslim, Ahmed, İbni Huzeyme)

Hanbelilere göre;
namazı terkeden  mürted olur. Malı Müslüman devletin hazinesine kalır ve Müslüman olmayanların mezarlığına gömülür. Namazı inkar ederek terketmesiyle tembellik yüzünden terketmesi arasında bir fark yoktur.

Şafiilerden Mansuru'l Fakih ve Malikilerden İbni Habib de bu görüştedir.

Delilleri:

1- Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Ahidlerini bozan müşriklere eman tanıdığınız aylar (Zulhiccenin son yirmi günü, Muharrem, Safer, Rebiulevvel ayları ve Rebiulahirin ilk on günü) bittiği zaman müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir alın, (kalelere saklanmış iseler) etraflarını kuşatın ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tevbe eder (işledikleri küfür, şirk ve günahlardan vazgeçip tevhid dinine girer), namazı (rükün ve şartlarına riayet ederek) ikame eder ve zekatı (Allah’ın emrettiği şekilde) verirlerse yollarını açın (her Müslüman gibi eman içinde rahatça gezmelerine izin verin). Muhakkak ki Allah Ğafûr’dur (küfründen dönüp ihlasla tevbe eden ve bozduklarını düzeltip emirlerine itaat eden kullarının suçlarını kıyamet gününde örtüp onlara azap etmeyendir), Rahîm’dir (kullarına kaldıramayacakları şeyleri yüklemeyen, tevbe edenleri önceki kötü amellerinden dolayı sorumlu tutmayan ve ahirette sadece müminlere rahmet edendir)." (Tevbe:5)

Bu ayete göre namazı kılmayan kimse serbest bırakılma şartını yerine getirmemiş olur. Bu da onun küfürde kaldığını gösterir.

2- Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

"İnsan ile şirk ve küfür arasındaki engel namazdır" (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn Mace)

3- "Kafirlerle bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim  namazı terk ederse muhakkak kafir olmuştur." (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbni Mace)

4- Abdullah b. Şakik şöyle diyor:

"Rasulullah'ın ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür saymamıştır." (Tirmizi, Hakim) (Hakim bu hadis için Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahihtir dedi.)

5- Abdullah b. Amr İbni'l As'tan; Rasulullah (sallAllahu aleyhi ve sellem) namaz hakkında şöyle buyurdu:

"Kim namazı muhafaza ederse, namazı, kıyamet günü onun için bir nur, bir delil ve bir kurtuluş olur. Kim de onu muhafaza etmezse, kıyamet gününde nuru, delili ve kurtuluşu bulunmayacaktır. Üstelik Karun, Haman, Firavn ve Ubeyy b. Halef'le beraber olacaktır." (Ahmed, Taberani, İbni Huzeyme sahih hadis)

Farz olduğuna inandığı halde, namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyen alimlerin delilleri, bunların kafir olmadığını söyleyen alimlerin delillerinden daha açık ve nettir.

Farz olduğuna inandığı halde namazı terk edenin kafir olmadığını iddia eden alimler; "Namazı terkedeni Allah dilerse affeder" şeklindeki rivayetler, namazı terk etmenin küfür olmadığını göstermektedir derler.

Fakat, Allah'ın, namaz kılmayan kişiyi dilerse affedebileceğini bildiren rivayetler, namaz kılmayan kişilerin kafir olmadığına delil değildir. Çünkü, bazı amellerin Allah'ın dilemesiyle ahirette affedilmesi, bu amellerin küfür olmadığını göstermez.

Ayrıca, farz olduğuna inandığı halde namazı terkeden kişinin kafir olduğunu kabul etmek, böyle kimseleri tekfir etmeyenleri tekfir etmeyi gerektirmez. Çünkü, her ne kadar, farz olduğuna inandığı halde namazı terkeden kişinin kafir olmadığını söyleyen alimlerin delilleri açık ve net değilse de, bu kimseler Kur'an ve sünnetten bir delile dayandıkları için tekfir edilmezler.

Fakat, farz olduğuna inandığı halde farz namazları terkeden kişi, namazı terketmeye dair bir delil gösteremeyeceği için tekfir edilir. Çünkü farz namazların terkedilebileceğine dair ne Kur'an ve sünnetten bir delil ne de İslam Alimlerinin bir sözü mevcuttur." (Seyfuddin el-Muvahhid: Davetçinin Tefsiri c. 2, s. 11-14)
Kayıtlı
Ebuyusuf11
Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 18


« Yanıtla #2 : 07 Aralık 2017, 17:44:39 »

''Fakat, farz olduğuna inandığı halde farz namazları terkeden kişi, namazı terketmeye dair bir delil gösteremeyeceği için tekfir edilir. Çünkü farz namazların terkedilebileceğine dair ne Kur'an ve sünnetten bir delil ne de İslam Alimlerinin bir sözü mevcuttur."

bu kısmı anlayamadım . bu paragrafın yukarıda yazılanlardan farkı nedir ?
Kayıtlı
Muvahhide Rana
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : 08 Aralık 2017, 16:17:06 »

Bende burayı Anlamadım

Fakat, Allah'ın, namaz kılmayan kişiyi dilerse affedebileceğini bildiren rivayetler, namaz kılmayan kişilerin kafir olmadığına delil değildir. Çünkü, bazı amellerin Allah'ın dilemesiyle ahirette affedilmesi, bu amellerin küfür olmadığını göstermez.

(subhanAllah)
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  .....DAVETULHAK.....HAKKA DAVET FORUMU.....

| Sitemap | Arşiv | Wap | Wap2 | İmode | Rss Haber |