HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 30 Mayıs 2024, 08:43:48


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 : 12 Mart 2023, 01:03:00 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 155: İslam’a girebilmek için tağutu dille reddetmek kişiye her durumda şart mıdır?

Cevap: Tağutu dille reddetmek imkân ve gücü dâhilinde kişiye şarttır. İmkânı ve gücü olmayan kişiye Müslüman olabilmek için dille tağutu reddetmek şart olmaz.
Kalple red, kişi için her durumda şarttır çünkü asıl iman kalptedir. Dil ve elle red ise imkâna bağlıdır.

 92 
 : 12 Mart 2023, 01:02:16 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 154: Tağut, dille nasıl reddedilir?

Cevap: Tağutu dille reddetmek şöyle gerçekleşir:
a) Tağut, tağuta tapanlar ve tağut ile ona tapanları tekfir etmeyenlerin Allahu Teâlâ’nın dini üzere olmadıklarına yani Müslüman olmadıklarına dille hükmetmek.
b) Onlara, üzerinde bulundukları dinin bâtıl olduğunu, risalet hücceti kendilerine ulaştığı hâlde bu dini terk etmeyip bu din üzere ölmeleri durumunda asla felaha eremeyeceklerini söylemek, açıklamak, izhar etmek.
c) Onlara, üzerinde bulundukları dine buğzedildiğini ve sahip oldukları dinden, Allahu Teâlâ’ya iftira ettiklerinden dolayı kendilerine de buğzedildiğini açıkça söylemek.
Dille reddetmek, durum ve imkâna göre kişiye şart olup durum ve imkân olmadığında herkese yapılması şart değildir. Fakat şu var ki onlara kâfir olduklarını, dinlerinin bâtıl olduğunu söyleme imkânı olmayan bir kişi, asla bunun zıddını söyleyemez.

 93 
 : 12 Mart 2023, 01:01:26 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 153: Kalbinden küfür olan bir amel işlemeye niyet eden fakat niyet ettiği küfrü yapmayan kişinin hükmü nedir?

Cevap: Küfür işlemeye niyet eden kişi, küfre niyet ettiği anda kâfir olur. Çünkü imanın geçerli olabilmesi için ölünceye kadar iman üzerinde olmaya niyet etmek gerekir. Küfür işlemeye niyet etmek ise bu şart olan niyeti bozar. Dolayısıyla bu kişi anında küfre girer.

 94 
 : 12 Mart 2023, 01:00:50 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 152: Küfür işlemeye zorlanan bir kimse, “Ben küfre zorlandım, ikrah altındayım. Bu sebeple benden istenen küfrü kalple reddetmeme gerek yoktur.” diye bir inanca sahip olursa hükmü ne olur?

Cevap: Böyle inanan bir kişi, ikrah altında olsa bile küfre girer.
İkrah altında olan bir kişi, küfür sözü söyler veya küfür ameli işlerse, ancak kalbi imanla dolu olduğu takdirde mazeretli sayılır. Çünkü ikrah, dile ve amele uygulanır, asla kalbe uygulanmaz. Kalpte bulunanları ise sadece Allahu Teâlâ ve kişinin kendisi bilir.

 95 
 : 22 Şubat 2023, 01:25:43 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame

‎بِسْــــــــــــــــــــــمِ ﷲِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم‎


Şaban ayının hilali, 29 Receb 1444 (miladi 21 Şubat 2023) tarihinde dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan Müslümanlar tarafından gözetlenmiş olup görülmüştür. Hicri 1444 Şaban ayına, 22 Şubat 2023 Çarşamba günü başlanacaktır.

 96 
 : 17 Şubat 2023, 00:31:47 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 151: Bir kimse tağutu ve tağuta tapanları tekfir ediyor, fakat tağutu bildikleri hâlde tekfir etmeyen anne ve babasına gelince onları tekfirde duraksıyor. Bu kişi tağutu kalple reddi gerçekleştirmiş midir?

Cevap: Hayır, bu kişi tağutu kalple reddetmiş değildir.
Açıklama: İslam’ın hükümleri şahsi veya duygusal hâllere bağlı değildir. Küfür ve şirk sebebinin (illetin) gerçekleştiği yerde hüküm gerçekleşir. Asla kişi, yakın akrabalık bağı bulunan ya da belli sebeplerden dolayı duygusal meyli olduğu kişilere hüküm konusunda ayrıcalık yapamaz. Dolayısıyla tağutu reddetmeyen ya da tağutu reddetmeyenleri tekfir etmeyen kim olursa olsun; ana baba veya en sevdiği kişi olsa da hüküm değişmez. Tağutu tanıdığı hâlde tekfir etmeyen ve tağutu tanıdığı hâlde tekfir etmeyenleri tekfir etmeyen kişi, tağutu red şartını gerçekleştirmemiş olur. Bu sebeple tağutu bildiği hâlde tekfir etmeyen anne babasına, “tağutu red şartını yerine getirmediği” illetine dayanarak “Müslüman değil” hükmünü vermesi gerekir.

 97 
 : 17 Şubat 2023, 00:31:02 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 150: Bir kimse tağutu sevip ona tâbi olan cahil halk hakkında şöyle diyor: “Bu kimseler namaz kılıyor, hacca gidiyor, kadınları İslam’a göre kapanıyor fakat tağutu nasıl reddedeceklerini bilmiyorlar. Bunlar ihlaslı kimselerdir, dolayısıyla tekfir etmeden önce onlara tağutun nasıl reddedileceği anlatılır. Eğer hakkı öğrendikten sonra hâlâ tekfir etmezlerse o zaman tekfir edilirler.” Bu kimseye ne hüküm verilir?

Cevap: Bu kişi nasıl Müslüman olunacağını bilmeyen biridir. Nasıl Müslüman olunacağını bilmeyen bir kişi ise Müslüman olamaz.
Bilinmelidir ki kişi, ancak tam manasıyla tağutu reddederek ve Allahu Teâlâ’ya iman ederek Müslüman olur. Bu iki şartı tam manasıyla gerçekleştirmedikçe ne kadar namaz kılsa, ne kadar hacca gitse, ne kadar İslam’a göre örtünüp kapansa ve diğer konularda ne kadar ihlaslı olsa da tağutu reddetme konusunda eksikliği olduğu müddetçe asla Müslüman olamaz. Eğer bir kimse İslam’a girme konusunda gerçekten ihlaslı ise mutlaka nasıl Müslüman olunacağını iyi bir şekilde öğrenir ve öğrendiğini pratikte uygular. Üstelik bunu öğrenmek çok zor veya imkânsız olan bir şey de değildir.

 98 
 : 17 Şubat 2023, 00:30:00 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 149: Bir kişi “La ilahe illAllah” diyor ve tağutu tekfir ediyor. Fakat tağutu seven ve ona tâbi olan halkı cahil olarak gördüğü için tekfir etmiyor. Bu kimsenin hükmü nedir?

Cevap: Bu kişi kâfirdir. Çünkü küfrü muhkem ve sabit delillerle apaçık sabit olan kişileri tekfir etmemiştir. Böyle yapmakla bu ayetlerin hükmünü reddetmiştir.

 99 
 : 15 Şubat 2023, 00:44:15 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 148: Bir kimse, tağuta tapan kardeşini Müslüman saymıyor fakat ona kalbiyle de buğzetmiyor. Bu kişi tağutu reddetmiş sayılır mı?

Cevap: Bu kişi asla tağutu reddetmiş sayılmaz. Çünkü tağutu kalple reddetmenin şartlarından birini yerine getirmemiştir. Tağutu red şartlarından herhangi birini yerine getirmeyen kişi, diğer şartları yerine getirse bile asla tağutu reddetmiş olmaz ve Müslüman sayılmaz. Dolayısıyla bu kişi müşriktir.

 100 
 : 15 Şubat 2023, 00:43:42 
Başlatan Alkame - Son mesaj Gönderen: Alkame
Soru 147: Müslüman olabilmek için tağutu kalple reddetmek kişiye hangi durumlarda şarttır?

Cevap: İster ferahlıkta olsun ister ikrah altında olsun, tağutu kalple reddetmek kişiye her durumda şarttır.

Sayfa: 1 ... 8 9 [10]
Sitemiz üzerinden erişilebilen şeylerde Allah'ın razı olmadığı şeyler varsa, bunları reddediyoruz.