بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

MEKKE'NİN FETHİ

Ordunun Ebu Süfyan'ın Önünden Geçmesi

 

Kabileler, Ebu Süfyan'ın önünden bayraklarıyla gelip geçtiler. Her kabile geçtikçe:

"Ey Abbas! Bunlar kimlerdir?" diyordu. Ben:

"Süleym kabilesi" diyordum. O:

"Süleym kabilesinin benim için önemi yoktur." diyordu.

Bir kabile daha geçince:

"Ey Abbas! İşte bunlar kimlerdir?" diye sordu. Ben:

"Müzeyne kabilesidir" dedim. O:

"Müzeyne kabilesinin benim için önemi yoktur." dedi.

Nihayet bütün kabileler geçtiler. Hiç bir kabile geçmedi ki bana sormasın. Onları ona haber verdiğim zaman:

"Falan kabilesi benim için önemli değildir." diyordu.

Nihayet Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeşil askeri kıtasıyle geçti. Yeşil kıta denilmesinin sebebi; zırhlarının çokluğundan ve içlerinde demirin (kılıçların) görünmesinden idi. O askeri birlik içinde, Muhacirler ve Ensar da vardı. Zırhla kaplı oldukları için onların ancak gözleri görünüyordu. O zaman Ebu Süfyan:

"Sübhanallah! Ey Abbas! Bunlar kimlerdir?" dedi. Dedim ki:

"İşte Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem! Muhacirler ve ensarın içerisinde."

Ebu Süfyan dedi ki:

"Bunlara ne güç yeter ne takat.. Vallahi ey Eba'l-Fazl, senin kardeşinin oğlunun mülkü kısa zamanda büyümüştür."

Dedim ki:

"Ey Eba Süfyan o nübüvvettir, rasullüktür."

Ebu Süfyan dedi ki:

"Öyleyse ne mutlu!" (Siyeri İbni Hişam)

 

Ebu Süfyan:

"Ya Rasulallah! Sa'd'ın ne söylediğini işitmedin mi? Sa'd b. Ubade, ne söyledi biliyormusun?" dedi.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

"Ne söyledi?" diye sordu.

Ebu Süfyan:

"Ya Rasulallah! Sen, kavmini öldürmeyi mi emr ettin? Sa'd ile yanındakiler, yanımızdan geçerlerken:

"Ey Eba Süfyan! Bu gün, en büyük savaş günüdür!. Bu gün, haramın helal olacağı gündür. Allah, bu gün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır" dedi.

"Allah aşkına! Kavmini bağışla! Sen, insanların en iyisisin! En uslusu ve yumuşak huylususun! En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetensin." dedi.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

"Hayır! Ben, öyle emr etmedim. Sa'd b. Ubade, yanlış söylemiş! Bu gün, Allah'ın ezanlar okutturmak ve putları söküp attırmak suretiyle Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bu gün, Kabe'ye örtü örtüleceği gündür." buyurdu.(Buhari)

FİHRİST

MEKKE'NİN FETHİ

ِ