Bu kitab Kur’an, sünnet ve selefi’s salihinin sözleriyle mü’minin bazı sıfatlarını ortaya koymaktadır.

Ey Allah-u Teâlâ’ya gerçek manada iman etmiş kimse!

Mü'min hakkında haber verilen bu sıfatlara sıkıca sarıl, bu konularda asla ihmalkar olma ve böylece selefi’s salihinin yolunda yürüyerek Allah-u Teâlâ'nın rızasına nail ol.

Böyle yapman karşılığında bil ki, dünya ve ahirette kazananlardan olursun...

 

Mü'minin Sıfatları

Versiyon:1.0 1024x768 16-Bit
 

FİHRİST