ِ

"Bu insan için bir öğüttür. Hayır, hayır! Andolsun aya, gerileyen gece karanlığına, söken şafağa. Sakar (cehennem) büyük gerçeklerden biridir. İnsanlar için uyarıcıdır. Aranızdaki ilerlemek isteyenler için de, geriye gitmeyi tercih edenler için de." (Müddesir: 31-37)

Cehennemden İkâz ve Cehennem Ehlinin Halini Bildiren Kitab

Cehennemi tasvir ettiğim bu kitabımı ve Allah Teâlâ'nın düşmanları için hazırladığı dehşetli ve şiddetli cezayı yazmak için Allah Teâlâ'ya istiharede bulundum ki, yazdıklarım Allah Teâlâ'nın izniyle nefisleri fesada uğramaktan ve Cehenneme düşmekten korusun, onu en kestirmeden kurtuluşa ve doğru yola iletsin.

Muhakkak ki, nefisler özellikle zamanımızda tembellik ve gevşeklik ona galabe çalarak, kendisini şehvetlerine ve hevalarına kaptırır ve Allah Teâlâ'dan da kurtuluşu temenni eder.

İnsan şehvetleri -nefsin aşırı istek ve arzularını- ancak şu iki yoldan biriyle kalpten silebilir:

- Ya yakıcı ve sıkıntı veren bir korku

- yada endişe ve heyecan veren şevkle.

Böylece kitabımı; "Cehennemden İkâz ve Cehennem Ehlinin Halini Bildiren Kitap" ismiyle isimlendirdim ve otuz bölüme ayırdım.

Bizi ancak Allah Teâlâ Cehennem ateşinden azad edebilir, cehennemle aramıza ihsan ve keremiyle bir perde koyabilir.

 

Versiyon:1.0

1024x768 16-Bit
     

FİHRİST