Kitabı İnternet Sayfasında Aç

Kitabı İndir

İşte Müslüman İndir
İşte Tevhid İndir
İslam Dininin Aslı İndir
Tagutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir İndir
Hakimiyet Allah'ındır İndir
Asrımızın Yesakı İndir
Cahiliyenin Hükmünü mü İstiyorlar? İndir
İrtidat ve Mürtedin Hükmü İndir
Müslümanlara Karşı Kafirlere Yardım Etmenin Hükmü İndir
Kelimetul İhlas İndir
İbn Hacer El-Askalani'nin Akaid Konusundaki Fetvaları İndir
 
<% Set reskay = Connect.Execute("select id,k_resim from resim where onay=0 order by id DESC") For im = 1 To 5 if reskay.eof Then exit For krsmid = reskay("id") kresim = reskay("k_resim") %> <% reskay.Movenext Next reskay.Close Set reskay = Nothing %>