HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 28 Eylül 2021, 00:46:22


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


HAKKA DAVET FORUMU - Sitemap
Spiderlar in Hazrlanmtr.
Forum's nameDescriptionKonular Grntlenme
HAKKIMIZDA 33
AKİDE 00
İşte Müslüman Ziyaeddin El-Kudsi’nin kaleme aldığı bu kitap; insanın yaratılışından bu güne dek şeytan ve insan oğlu arasındaki mücadeleyi anlatmakta olup günümüzdeki insanların en büyük sorununu da açıklamaktan geri kalmamaktadır. “Günümüzdeki insanların en büyük sorunu, iman-küfür sınırlarını bilmemeleri, dolayısıyla müslüman kafir ayırımını yapamamalarıdır” şeklinde meseleye yaklaşan bu kitap; bu meseleleri net ve anlaşılır bir üslupla hiç eksiksiz ortaya koymuş ve onlar da hiçbir kapalılık bırakmamıştır. Eğer İslam’ı tam manada yaşamak, yaşatmak ve Allah (c.c)’a O’nun razı olduğu ve istediği şekilde ulaşmak istiyorsanız bu kitabı okumaktan bir an bile geri kalmamalısınız!..... 1819
İşte Tevhid Bu kitap, kişinin dünyası ve ahireti için son derece önemli olan bu büyük meseleyi, sade ve anlaşılır bir üslub, Kur’an ve sünnetten kaynaklanan sağlam delillerle güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu değerli eseri sadece okumuş olmak için değil; okutmak, ezberlemek-ezberletmek ve en önemlisi yaşamak ve yaşatmak için okuyan kimselere ne mutlu!...5960
İslam Dininin Aslı Bu kitap; İslam’ın aslını yani tevhidi, risaleti ve onların rükünlerini, şartlarını, onları bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve alimlerin açıklamalarıyla soru – cevap şeklinde açıklamaktadır. Ta ki insanlar, özellikle kendilerini İslam’a nisbet edenler, Allah (c.c)’ın sahih dininin neresinde olduklarını bilsinler. Böylece vakit geçmeden, fırsatı kaçırmadan gerçek İslam’a dönsünler ki Allah’ın azabından kurtulsunlar ve Allah’ın cennetine nail olsunlar. Çünkü Allah (c.c)’ın cenneti ancak tevhidi gerçek manada sağlayan, sadece Allah’a ihlasla ibadet eden ve her türlü şirkten beri olan, uzak duran kişiler içindir.5858
Tagutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir Bu kitab, günümüzdeki başlıca tagutları, taguta imanın ve tagutu reddin nasıl olduğunu, tagutu reddedenlerin ve reddetmeyenlerin akibetini bununla beraber din, ibadet, ilah kavamlarını delilleriyle ortaya koyuyor. Ey Allah’ın kulu! Tagutun her çeşidinden kendini sakındırabilmen ve böylece Allah (c.c)’ya gereği gibi kul olabilmen için bu kitabı mutlaka oku3954
Hakimiyet Allah'ındır Bu kitap; iman ile küfür arasındaki çatışmanın odak noktasını teşkil eden “yasama ve hüküm koyma” meselesini alimlerin görüşleri ve getirdikleri Kur’an ve sünnet delilleri çerçevesinde okuyucuya güzel bir üslupla sunmaktadır. Bu değerli kitabı okumakta geç kalmayın. Hem kendiniz okuyun, hem çocuklarınıza, hem de başkalarına okutun. Bu kitabın sizler için ne kadar büyük bir önemi olduğunu ancak okuyunca anlayabilirsiniz. Okumadan karar vermeyin.... 1013
Asrımızın Yesakı Bu kitab asrımızın yesakını, yesakın ayaklar altına aldığı değerlerin neler olduğunu, asrımızın bu yesakından nasıl korunulacağını ve bu konuda daha bir çok meseleyi delillendirerek gözler önüne bir nasihat olarak ortaya koyuyor! Ey nasihat edilen kimse! Bu nasihatlara kulak ver. Bu nasihatleri dikkatle oku ve gerek dünyanı ve ahiretini kaybedecek ameller işlemekten kendini sakındır.... 1637
Cahiliyenin Hükmünü mü İstiyorlar? Bu kitap bu sapık kimselerin ortaya atmış oldukları iddiaları ve bu iddiaları desteklemek için getirdikleri Kur’an ve sünnet delillerini, bu kimselerin anladığı gibi değil, selefi salihin anlayışıyla okuyucuya sunmakta ve böylece hem ortaya atılan yanlışlığı düzeltmekte, hem de insanların saptırıldığı bu meselelerde onların yolunu aydınlatarak onlara bir ışık tutmaktadır. İslam'ını korumak, çağımızın belamlarına kanmak istemeyen kimselere bir klavuz niteliğinde olan bu eseri okumakta geç kalmayın!... 1721
Müslümanlara Karşı Kafirlere Yardım Etmenin Hükmü Ey hakkı isteyen kimseler! Sunmuş olduğumuz şu kitab sizlere tevhidin çok önemli bir meselesini açıklamaktadır. Bu önemli mesele; müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek ve onları desteklemek meselesidir. Maalesef insanların çoğu, çok önemli olmasına rağmen bu meseleyi unutmuş, ondan gafil kalmışlardır. 2778
İrtidat ve Mürtedin Hükmü İnsanı İslam’dan çıkaran fikir, söz ve ameller nelerdir? Bunları bilerek veya bilmeyerek işleyen kişi ne yapmalıdır? Bu kötü fiilleri işleyenlere karşı nasıl davranmamız gerekir? Bütün bu ve buna benzer sorularınızın cevaplarını dört mezhebin görüşleri ve selefi salihin anlayışına dayalı Kur'an ve sünnetten getirdikleri delilleri bu kitapta bulacaksınız.2021
İbn Hacer el-Askalani’nin Akaid Konusundaki Fetvaları Hafız İbn Hacer el-Askalani’nin el yazmasının tercümesi olan bu eser; kendisine akaid konusundaki sorulan sorulara verdiği cevapları ihtiva etmektedir.00
Kelimetül İhlas İbn Receb El-Hanbeli’nin yazmış olduğu bu küçük fakat ihtiva ettiği değer ve ilim bakımından faziletleri büyük olan bu kitap “La ilahe illallah” kelimei tevhidini güzel bir üslupla ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. 00
İman Şartları ve Onu Bozan Şeyler İman, kişinin ya ebedi mutluluğuna ya da ebedi mahvoluşuna, hüsran ve azaba düşmesine sebeb olacağı için insan hayatındaki en önemli etkendir. İnsanın varoluşunun gayesidir. İşte bu kitap; gerçek imanı, imanın şartlarını, nasıl iman edileceğini, imanın nasıl gerçekleşeceğini, imanın nasıl korunacağını ve imanı bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve bu delilleri selefi salihin anlayışla ortaya koymaktadır.00
Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değildir Bu kitap; “müşrik cehaletinden dolayı mazeretli midir” meselesi hakkındadır.88
Akidede Sünnetin Yeri İmam Suyuti (r.a) bu kitapta sünnetin dinde delil olmasını kabul etmeyen kişilere, Kur’an ve hadislerden deliller göstererek, İslam dininden çıkıp küfre girdiklerini ve bu şekilde bir inançla öldüklerinde ahirette onların hristiyan, yahudi veya müşrik bir topluluk ile birlikte diriltileceklerini açık bir şekilde vurgulamaktadır. 00
Mevzu ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi Dinde delil olması yönünden Rasulullah (s.a.s)’ın hadisleri Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır. Bunu bilen bir takım çevreler Tevhid akidesini saptırmak için gerek kasıtlı gerekse cahilane olarak sadece ve sadece heva ve heveslerine uygun olarak bir takım hadisler ortaya koymuşlar ve bunlarla amel etmeyi mübah saymışlardır. Bu sebeblerle gerek zayıf olan hadisleri ortaya koyarak ve gerekse kendileri hadis uydurarak bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İşte bu kitap; zayıf ve uydurma hadislerin dinde yaptığı tahrifleri ortaya koymakta, okuyucuyu bu yönüyle cahilane inanç, düşünce ve amelden sakındırarak gerçek iman, düşünce ve amele yöneltmektedir. 00
Selefi Salihinin Mezhebi Bu kitap; Huccetu'l İslam İmam Gazali'nin ‎“İlcâmu’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm”, diğer adıyla ‎‎“Risâle fî Mezhebi Ehlisselef” isimli kitabının, Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin el-Kudsi tarafından açıklanmış halidir. Kitapta, selefi salihinin müteşabih haberler hakkındaki gerçek akidesi anlatılmaktadır.2658
Sorularla Tevhid Akidesi (Delilsiz) Soru ve cevap yöntemiyle hazırlanmış olan bu kitap, Allah’ın razı olduğu ve katında tek geçerli din kabul ettiği İslam’ı herkesin anlayacağı açıklıkta zihinlere nakşetmekte, böylece tevhid ve şirkin, iman ve küfürün, Müslüman ve kafirin ne olduğunu her akıl sahibinin rahatlıkla anlayacağı üslupla okuyucuya sunmaktadır. O halde kendini değerlendirmek isteyen kimse bu kitabı okumakta geç kalmamalı. Hidayete ulaştıran Allah’tır.8282
TEFSİR 00
Tefsir Usulü 00
Davetçinin Tefsiri 257280
HADİS 00
Hadis Usulü 00
Buhari ve Müslim'den İslam Davetçilerine Öğütler Her mü’minin özellikle “La ilahe illallah” davasını ve davetini yüklenen İslam davetçilerinin, her konuda karşılarına çıkabilecek sorunlara cevab verebilmeleri için, sahih kaynaklara yönelip inanç yapılarını olduğu kadar hareket ve cemaat yapılarını da bu sahih kaynaklara göre şekillendirmeleri mutlaka gereklidir. Bu kitap; hadislerin fıkhi yönlerini ve İslam alimlerinin o hususlardaki ihtilaflarını ele almadan direkt olarak davet ve inanç problemlerine cevab olacak bir yaklaşımla yazılmıştır. Bu derece önemli olan bu kitabı okumakta geç kalmayınız.4141
FIKIH 00
İslam Fıkhı 4477
Muhtasar'ul Kudûrî 7272
SİYER 38124
USUL VE KAİDE 00
HİCRİ AYLARIN BAŞLANGICI 8184
KÜTÜPHANE 00
Kitap Kampanyaları 1221
Yeni Çıkan ve Çıkacak Olan Kitaplar 1329
Android e-Kitaplar 1821
KURALLAR Yeni Konu Açarken Uyulması Gereken Kurallar 38
İSTEK VE ÖNERİLER

HER TÜRLÜ İSTEK VE ÖNERİLERİNİZİ FORM KURALLARINA BAĞLI KALMAK ŞARTIYLA BURADA YAZABİLİRSİNİZ

35146
MUHTELİF KONULAR 88
Her Güne Bir Ayet 217
Her Güne Bir Hadis 55
Her Güne Bir Konu 67
EHLİ SÜNNET ALİMLERİ 72102
SORU VE CEVAP Üyelerimizin yeni konu açmadan ve sorularını sormadan önce sitemizde arama yapmaları gerekmektedir. Özel sorularınızı; haqqa_davet@yahoo.com mail adresimize sorabilirsiniz.21657893
Özelden Gelen Sorular Özel sorularınızı; haqqa_davet@yahoo.com mail adresimize yazabilirsiniz.3362
TARTIŞMA SALONU 37717
REDDİYELER 1838
İtham ve İftiralara Reddiye 23
Tahrif ve Saptırmalara Reddiye 12
Tağutu Tekfir Meselesinin Saptırılması ve bunlara verilen cevaplar 1018
Müşriklerin Kestiğinin Yenileceğini İddia Edenlere Rediyye 1919
Ziyaeddin el-Kudsi'ye Atılan İftira ve Karalamalara Reddiye 12
Tevessül İle İlgisi Sapık İddialara Reddiye 520
DUALARINIZ-DUALARIMIZ 72376
Prof. Dr. Şeyh ZİYAEDDİN el-KUDSİ'NİN FETVALARI 816
DİNİ FETVALAR 00
Sitemiz üzerinden erişilebilen şeylerde Allah'ın razı olmadığı şeyler varsa, bunları reddediyoruz.


.....DAVETULHAK.....HAKKA DAVET FORUMU.....

| Sitemap | Arşiv | Wap | Wap2 | İmode | Rss Haber |