HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 03 Haziran 2023, 07:17:00


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
Gönderen Konu: ZEKAT KİMLERE VERİLİR  (Okunma Sayısı 5914 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
buhari
Ziyaretçi
« : 29 Ağustos 2007, 14:53:31 »

ZEKAT  KİMLERE  VERİLİR

Zekât;    yalnızca   aşağıdaki   âyeti   kerimede   zikredilen   sekiz   sınıfa  verilir.
Allah    (c.c)şöyle  buyuruyor:
-"Sadakalar (zekât) Allah 'tan bir farz olarak yalnız fa-kirlere, miskinlere, zekâtın toplanması için çalışan memurlara, Müellefe-i Kuiûba, borçlu lara, efendisine bir miktar para vermek üzere azad edilmesini isteyen kölelere, Allah  yolunda olanlara ve yolda kalanlara verilir. Şüphesiz Allah , A
lim'dir,   Hâkim'dir."
(Tevbe:   60)
Adamın  biri,   Rasulullah   (s.a.s)'e  gelip kendisi ne    zekâttan   bir   miktar   verilmesini    istedi.    Rasu
lullah   (s.a.s)   şöyle  buyurdu:
 "Allah  (c.c) zekâtların taksimi hususunda peygamberin de, başka birinin de hükmüne razı olmamış, hükmünü kendisi ver-miştir. Ve (verilen bakımından) zekâtı sekiz kısma ayırmıştır. Eğer bu kısımlarından birine giriyorsan   sana  hakkını  veririm."
(Ebu  Davud)
Kendilerine  Zekât Verilenler Sırasıyla  Şunlardır:
1   - Fakirler: Ellerinde nisap miktarı kadar mal bulunmayan kimselerdir.
2   - Miskin:   Hiçbir  şeye  mâlik  olmayan  kimsedir.
3   - Zekâtın Toplanması İçin Çalışanlar: Yaptığı iş ölçüsünde kendisine  zekât  verilir.
4   - Müellefe-i Kulub: Müslümanlığı yeni kabul edip, islâma henüz ısınmamış olan, yahut mensup bulunduğu topluluğun mümtaz bir şahsiyeti olup, kendisine zekât vermek suretiyle, mensup bulunduğu topluluğun da islâ-mı kabul etmeleri umulan, veyahut kendilerine zekât vermek suretiyle, bâzı kötülüklerinin önlenmesi ümid e-dilen kimselerdir. İslâm, ilk günlerinde bunları zekât verilen sınıftan saymıştır. Fakat islâm kuvvet bulunca, Hz. Ömer (r.a) bunu tatbik etmemiştir. Bu sınıfa zekât vermekte, poli-tik bir düşünce rol oynadığı anlaşılmakta¬dır. Bunun için şartların değişmesi ile bu politik dü¬şüncenin mânasının kalmadığını düşü-nen Hz. Ömer (r.a) bu  sınıfa  zekât  vermeyi  tatbikattan kaldır-mıştır.
5   - Kölelikten Kurtulmak İsteyen Kimse: Efendisinin kendi-siyle kitabet akdini yaptığı köledir. Bu köleye, e-fendisine olan borç taksitlerini ödeyebilmesi için zekât¬tan yardım  edilir.
6   - Borçlu: Borçlarından fazla marlı nisaba ulaşamayan kim-sedir.
Ebu Said (r.a)'den; "Rasulullah (s.a.s)'in zamanında bir adam, satın aldığı meyvelerde, büyük bir zarara uğramış  ve  borçlan-mıştı.   Bunun  üzerine  Rasulullah   (s.a.s):
-   "Bu adama zekât verin" buyurdu. İnsanların bir Hışmı ze-kâtlarını buna verdiler. Bunun üzerine Rasulul¬lah   (s.a.s)   bu   adamın   alacaklılarına:
-   "Bulduklarınızı alınız. Bundan başka bir hakkınız yoktur.   (Yâni;   bakiye  alacağınızı   bağışlayın)"  buyurdu.
(Tirmizi  Sahih   senedle  rivayet  etti.)

yahut (yalnız yağmur ile yetinip) sulamaya ihtiyaç gösterme-yen toprak mahsullerinde onda bir, hayvan veya başka bir vasıta ile sulananlarda ise yirmide bir  nisbetinde   zekat   vardır.”
(Buhari,   Müslim,   Ebu  Davud,   Tirmizi,   Nesei)
3- Öşür   arazisinden   çıkarıldığı       zaman   az   olsun   çok   olsun  baldan  da   onda  bir   zekat   alınır.
Abdullah b. Amr (b.    el-As) (r.a),  Rasulullah (s.a.s)’in  bal-dan   onda  bir  nispetinde   zekat   aldığını rivayet   etmiştir.
 (Ebu  Davud,   Tirmizi,   Nesei,   İbni   Mace)’Zayıf   hadis
4- Öşüre tabi olan toprak ürünlerinin hiç birinde işçi, öküz ve saire ücreti gibi masrafları hesap edilmez. Zira; Rasulullah (s.a.s) sulama masrafı olduğu zaman zekat miktarının onda birden yir-mide bire düştüğünü bildirmiştir. Eğer biz bu gibi masrafları da hesaba katarsak, o zaman zekat miktarının daha da aşağıya düşe-ceğinden nassa muhalefet   etmiş   oluruz.
5- Ekinlerin zekatı hasad zamanında, meyvelerin   zekatı    ise   toplandıktan   sonra  verilir.
Allah    (c.c)   şöyle  buyuruyor:
- “Ekinlerin zekatını hasat zamanında verin.İsraf da yapma-yan. Çünkü Allah , israf edenleri
sevmez.”   
(En’am:   141)
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Sitemiz üzerinden erişilebilen şeylerde Allah'ın razı olmadığı şeyler varsa, bunları reddediyoruz.