sözleşme hakkında acil soru
HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 31 Mart 2020, 22:57:24


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
Gönderen Konu: sözleşme hakkında acil soru  (Okunma Sayısı 4579 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
cessas
Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« : 28 Eylül 2015, 22:16:36 »

Esselamun aleykum benim acil sorum var en yakin zamanda cevaplarsaniz sevinriz Allah ilminizi artırsın.


Bu alttaki sözleşmede küfür varmıdır ? Bu sözleşmeyi kabul eden kimse küfte girmiş olur mu?

T A A H H Ü T N A M E


Yurt başvurusunda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, gerçeğe aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde yurtla ilişiğimin kesileceğini, yurtta barındığım sürece Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği ile Kurumun belirlediği diğer kurallara uyacağımı, aylık yurt ücretimi, depozitoyu, kimlik ücretimi vb. tutarları eksiksiz ve süresi içerisinde ödeyeceğimi,

Yurda kayıt hakkımdan vazgeçmem halinde e-Devlet Kapısı üzerinden kendi kullanıcı adım ve şifremle yapmış olduğum işlemlerle yatırmış olduğum yurt ücreti ve depozito iadesi ile ilgili olarak Kurum İl Müdürlüklerine müracaatta bulunacağımı, bu konuda Kurum tarafından belirlenen esasları kabul ettiğimi,

Kurumun banka aracılığı ile kendime ait IBAN numarası üzerinden yapacağı iade işlemlerinde, bankanın belirlediği ek ücretlerin tarafımdan karşılanacağını,

Tarafıma ait IBAN numarasını yanlış veya eksik bildirmem nedeniyle doğabilecek hatalı işlemlerden sorumlu olduğumu, düzeltilmesi yönündeki işlemlerin tarafımca yürütüleceğini,

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, yurt bilgilerimin velimle paylaşılabileceğini,

Kabul ve taahhüt ederim.


Not: Yurt idare işletme yönetmeliği hükümleri için kurum internet adresi(www.kykgov.tr) Kurumsal/Mevzuat/Yönetmelikler/Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı Yönetmelikleri alanından bilgi edinebilirsiniz.

----------------++++++++++-------------------++++++++++++----------------------+++++++++++++-------------------------++++++++++-----------

Bu alttaki maddeler sözleşmeyi kabul edeni bağlayan maddelerdir bu maddelerde küfür varmı ??


YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yurtların idaresi, işletmesi, öğrenci disiplin işlemleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile özel ve gece hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (Değişik:RG-26/6/2014-29042)
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Artık yıl öğrencisi: Kurum yurtlarında barınıp, devam ettiği yüksek öğretim kurumunu normal süresinde bitiremeyenleri,
b) Ay başı: Her ayın ilk işgününü,
c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
d) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
e) Beslenme yardımı: Merkezi yönetim bütçe kanunları ile tahsis edilen ödenek ile yurtta kalan öğrencilerin beslenmesine yapılan katkıyı,
f) Depozito: Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan parayı,
g) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
h) İşletici: Küçük işletmeleri sözleşme şartlarına göre çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,
ı) İşletici depozitosu: İşleticiye verilen demirbaş eşya ve zamanında ödenmeyen zaruri masraf bedelleri ile Kurumun diğer alacaklarına karşılık alınan parayı,
j) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
k) Küçük işletme : Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleyici, berber, kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,
l) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
m) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını,
n) Misafir: Bu maddenin (p) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,
o) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün öğrenim süresini (hazırlık sınıfları, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil),
p) Öğrenci: Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında barındırılan geçici veya kesin kayıtlı öğrencileri, yüksek öğretim kurumlarının sınavlarına girmek üzere gelip, yurtlarda geçici olarak barındırılan aday öğrencileri, Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini,
r) Öğretim yılı : Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,
s) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,
t) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
u) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,
v) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,
y) Yurt ücreti: Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan ücreti,
z) Zaruri Masraf: İşleticilerden demirbaş eşya ve sabit tesislerin amortismanı ile elektrik, su, sıcak su ve benzeri giderlerine karşılık aylık olarak alınan parayı,
ifade eder.
Yurt İhtiyaç ve Önceliklerin Tespiti ile Koordinasyon
Madde 5- Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla;
a) (Değişik cümle:RG-26/6/2014-29042) Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenir. Öğrencinin barındırılmasına yönelik; fiziki mekan, malzeme ve benzeri hususlarda normlar tespit edilir. Yurt edinme ve işletmesinde bu normlar dikkate alınır.
b) Yurt hizmetinde kullanılacak arsa, bina ve sosyal tesislerle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturularak yurt olabilme ve ihtiyacı karşılama durumu tespit edilir.
c) Yeni açılacak yurtlar ile mevcut yurtların hizmete girmesi, idare ve işletmesi ile ilgili her türlü konuda merkez, taşra teşkilatı ve ilgili diğer mercilerle koordine sağlanır.
Bu iş ve işlemler Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlınca yürütülür.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Başvuru, kayıt ve Kabul İşlemleri
Yurtlara başvuru ve barınma şartları (Değişik başlık:RG-26/6/2014-29042)
Madde 6- Yurtlara başvuru şartları şunlardır:
a) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak.
b) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri Kurumca belirlenir).
c) Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,
d) Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,
e) Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,
f) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmaması veya sürekli geliri olmaması.
g) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması.
Kayıt, Kabul ve Değerlendirme Esasları
Madde 7- (Mülga:RG-26/6/2014-29042)
Başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esasları
Madde 8- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/6/2014-29042) 
Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokoller ile Bakanlıkça imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler ve her öğretim yılında; doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, öğrenim sırasında ekonomik ve sosyal durumunda değişiklik ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler için yurt bazında boş yatak ayrılır.
Bu çerçevede yurtlara başvuru, kayıt, kabul, değerlendirme ve yerleştirme usul ve esasları Genel Müdürlükçe hazırlanarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Ücreti ve Depozito
Yurt Ücreti
Madde 9- a) (Değişik:RG-01/11/2003-25276) Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. Deprem, sel, savaş ve benzeri olağanüstü hallerde yurt ücreti alınmamasına (Değişik ibare:RG-26/6/2014-29042) Bakanlıkça karar verilebilir.
b) Yurt ücretinin tahsil şekli ile ücret miktarları Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bu hususta yapılan değişiklikler karar tarihinden itibaren iki ay içerisinde uygulanır.
c) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
d) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00’a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.
e) (Mülga: RG-26/6/2014-29042)
f) Öğrenciler ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık erken ödemelerde % 20 indirim yapılır.
g) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama işlemleri yurt kasasından yapılır.
h) (Mülga:RG-24/7/2013-28717) (Yeniden düzenleme:RG-26/6/2014-29042)  Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.
ı) (Değişik:RG-26/6/2014-29042) Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır.
j) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
k) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.
Yurt Ücretini Ödemeyenler
Madde 10- (Değişik:RG-26/6/2014-29042)
Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede depozitosunu tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Sağlık raporlarının geçerli olması için, aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır.
Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler
Madde 11- Yurt ücreti ve depozito alınmayacak öğrenciler şunlardır:
a) Devletin koruması altındaki öğrencilerden, (Ek ibare:RG-26/6/2014-29042) anne ve babası vefat etmiş olanlar, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.
b) Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına (Değişik ibare:RG-26/6/2014-29042) Bakanlıkça karar verilebilir.
Depozito
Madde 12- Öğrencilerden alınacak depozito miktarının tespitine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) (Değişik:RG-27/12/2001-24623)
(Değişik paragraf: RG-21/12/2006-26383) Depozito miktarı, genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulanması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı tespit edilir.
İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek depozito miktarının önceden tahsil edilmiş miktardan az olması halinde aradaki fark öğrenciye iade edilmez. Takip eden öğretim yıllarında depozito farklarının tamamlatılmasında dikkate alınır.
b) Depozito farkı yurtta kayıtlı öğrencilere tamamlattırılır. Bildirilen sürede depozitosunu tamamlamayan öğrencinin yurttaki mevcut depozitosu irat kaydedilerek, yurtla ilişiği kesilir. Bu sebeple ilişiği kesilen öğrenciler 10 gün içerisinde yeniden başvurmaları ve boş yer bulunması halinde yurtta barındırılırlar.
c) Öğrenci, yurttan ilişiğinin (10 uncu maddenin (a) bendi ile 12 inci maddenin (b) bendi dışındaki durumlarda) kesilmesini takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde depozitosunu almazsa bu sürenin sonunda yurt ücreti borcu varsa, mahsup edilerek bakiye depozito Kuruma irat kaydedilir.
d) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve Kurum mensupları dışındaki misafirlerden alınacak depozito ile ilgili usul ve esaslarla, yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde depozito alınmayacağına ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilir.
e) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar depozitodan az ise depozitodan mahsup edilir ve eksilen miktar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar depozitodan fazla ise miktarın tamamı öğrenciden tahsil edilir.
f) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Artık yıl öğrencileri % 50 fazla depozito öderler.
Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır, bu süre içinde zararı ödemediği ve depozitosunu tamamlamadığı takdirde yurtla ilişiği kesilir, ayrıca hakkında kanuni işlem yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtlarda Barınma Süresi
Barınma hak ve süreleri
Madde 13- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/6/2014-29042)
Öğrencilerin barınma hak ve süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.
b) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.
c) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.
d) Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.
e) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.
f) Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.
g) Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.
h) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.
ı) Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.
j) Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.
k) Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.
l) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.
m) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.
Yatay ve Dikey Geçiş Yapan Öğrenciler
Madde 14- (Mülga:RG-26/6/2014-29042)
Bir Yüksek Öğretim Kurumunu Bitiren Öğrenciler
Madde 15- (Mülga:RG-26/6/2014-29042)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurtların Açılma ve Kapatılması
Yurtların Normal Açılma ve Kapanma Zamanları
Madde 16- Yüksek öğretim kurumlarının normal eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak; yurtların yaz tatili normal kapanışları ile yeni öğretim yılı açılış tarihleri (Değişik ibare: RG-21/12/2006-26383) Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Yaz tatili süresince iç ve dış turizm ile sınav, öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı Genel Müdürlükçe tespit edilir.
Yurtların Olağanüstü Kapatılması
Madde 17- Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar şunlardır:
a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,
b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı maksatlarla veya yurt idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,
c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri,
d) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde barınma imkanlarının ortadan kalkması,
e) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi.
f) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Yurdun bulunmasına esas Üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi.
g) (Ek:RG-26/6/2014-29042) Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine açık, aykırı davranışta bulunmaları.
(Değişik fıkra:RG-26/6/2014-29042) Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Bakanlık yetkilidir.
Yurdun olağanüstü kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler
Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin Yürütülmesi
Madde 18- Yurtlarda barındırılan öğrencilerin serbest zamanını değerlendirmek için düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, uygun programlar halinde yüksek öğretim kurumları ile koordineli olarak yürütülür.
Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Ödemeler
Madde 19- Yurtlarda barındırılan öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri Genel Müdürlükçe hazırlanan bir talimatla düzenlenir.
Çalışmaları yürütecek olanlar Kurum bünyesinden, yoksa kamu kurum ve kuruluşlarından, gerçek veya tüzel kişilerden, gönüllü ya da ücret karşılığı sağlanır. Bunlara verilecek ücretler bütçe kanunu veya mevcut ihale yönetmeliği esaslarına göre ödenir.
Yurtlarda yürütülen çalışmalar gerek görüldüğünde sergiler, şenlikler, turnuvalar, yarışmalar şeklinde olabileceği gibi yurtlar ve bölgeler arası da düzenlenebilir.
Faaliyetlerle ilgili harcamalar ve malzemelere ait ayrıntılar Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşlemleri
Öğrencilerin Uymak Zorunda Oldukları Hususlar
Madde 20- Yurt öğrencileri; Kurum tarafından tespit edilen yurt kurallarına uymak zorundadırlar. Bu kurallara uymayanlar ile yüksek öğrenim öğrenciliği sıfat ve onuruna aykırı harekette bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik edenlere fiillerine uyan disiplin cezaları uygulanır.
Uyarma Cezası
Madde 21- Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yatağını düzeltmemek,
b) Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek, başkalarını rahatsız edecek şekilde yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini kullanmak,
c) Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine özen göstermemek (Uyulmadığı takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır),
d) Yatakhanelerde kokuşmuş veya bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak,
e) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,
f) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek,
g) Su ve elektrik tüketiminde savurganlığa sebep olmak,
h) Öğrenci yoklama çizelgesini zamanında imzalamamak,
ı) Yatakhane, banyo, spor salonu ve benzeri müşterek kullanılan yerlere giriş çıkmada zaman tablosuna uymamak,
j) Daimi ikametgah adresindeki değişikliği en geç 30 gün içerisinde yurt idaresine bildirmemek,
k) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek,
l) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak veya belirlenen saatten sonra yurda gelmek,
m) Yemekhane ve yurt idaresinin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek yemek; yemek, çay, kahve ve benzeri şeyleri hazırlamak,
n) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli, ispirtolu, gazlı ve benzeri araç, gereç bulundurmak ve kullanmak (sahibi belirlenemediği takdirde odada bulunan tüm öğrenciler için bu maddede belirtilen ceza uygulanır),
o) Yasaklanan yerlerde sigara içmek,
p) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak,
Kınama Cezası
Madde 22- Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, yurt idaresinin denetimine açık bulundurmamak,
b) Her ne şekilde olursa olsun, yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,
c) Yurt bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan, poster ve afiş yapıştırmak,
d) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek,
e) Yemek kuponlarını başkasına vermek ya da başkasının yerine kullanmak,
f) Yurtta sağlık, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek,
g) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oynanan kar ve zarar, baht ve talihe bağlı oyun oynamak veya oynatmak,
h) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak,
ı) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylemlerde bulunmak,
j) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak,
k) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz üst üste iki gün yurdun dışında geçirmek,
l) (Ek:RG-26/6/2014-29042)(2) Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak.
m) Yukarıda sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak,
Yurttan Süresiz Çıkarma Cezası
Madde 23- Yurttan süresiz çıkarma cezası; öğrencinin öğrenimi süresince kurum yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Hırsızlık yapmak,
b) Yurt idarecilerini tehdit etmek, idare ve idarecilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak,
c) Ateşli silah, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve maddeleri yurda sokmak, yapmak, taşımak veya bulundurmak,
d) (İptal: Danıştay Sekizinci Dariesinin 20/6/2007 tarihli ve E.: 2006/1301 K.: 2007/3927 sayılı Kararı ile)(1)
e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak veya silah kullanmak,
f) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak ve sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek,
g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler yapıştırmak,
h) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak veya bu örgüt ve kuruluşlara yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak,
ı) Tabii veya sentetik uyuşturucu, uçucu ya da keyif verici maddeler kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,
j) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek,
k) Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engellemek,
l) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin barındırılmasına yardımcı olmak veya yurt tanıtma kartını kullandırmak ya da kartını vererek yurda girilmesini sağlamak,
m) 17 inci maddede belirtilen fiilleri işlemek, bu fiillerden birine iştirak etmek veya yurdun kapatılması durumunda yurdu kendiliğinden boşaltmamak,
Hakkında bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılan öğrencinin 15 güne kadar yurt binalarına girmesini yurt müdürü tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin 15 günden fazla olması halinde Genel Müdürden onay alınır.
Yönetmeliğin bu maddesine göre yurttan ilişiği kesilen öğrencilerin kredileri de kesilir.
Disiplin Cezalarının Onay Mercileri
Madde 24- Disiplin cezalarının onay mercileri şunlardır:
a) Uyarma cezası, Yurt Müdürü, Bölge Müdürü ve Genel Müdür tarafından re’sen verilebilir.
b) Disiplin Kurulu tarafından teklif edilen uyarma cezası, yurt müdürünün, kınama cezası Bölge Müdürünün, yurttan süresiz çıkarma cezası Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer,
c) Yurt Müdürünün Disiplin Kurulu Başkanı olması halinde, bu kurulun uyarma cezasına ilişkin kararları, ayrıca bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girer.
d) Genel Müdür yurttan süresiz çıkarma, Bölge Müdürü kınama cezası tekliflerini bir derece hafifletebilir.
Disiplin Suçunun Tekrarı
Madde 25- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, öğrenciye geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekmektedir.
Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında da bir derece ağır ceza verilir.
Disiplin Cezasına İtiraz
Madde 26- Disiplin cezalarının öğrenciye tebliği veya duyurulması tarihini takip eden 7 gün içinde öğrenci bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Ancak, Genel Müdür süresiz çıkarmalarda, uygulamayı itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurabilir.
Disiplin Kurulunun Teşekkülü
Madde 27- Yurt Disiplin Kurulu; her yıl Eylül ayında Yurt Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile teşekkül eder.
Disiplin Kurulu Yurt Müdür Yardımcısının (yok ise Yurt Müdürünün) başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki memur personel arasından görevlendirilecek iki ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, iki de yedek üye aynı usulle tespit edilir. Memur personeli ikiden az olan yurtlarda Bölge Müdürlüğünce disiplin kurulu teşekkül ettirilerek Genel Müdürlükten onay alınır.
Disiplin Kurulu çoğunlukla toplanır ve karar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.
Disiplin Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Madde 28- Disiplin Kurulu, yurtların disiplini ile ilgili konularda karar alır.
Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğrencinin Disiplin Kuruluna sevkinden önce yapılması gerekli inceleme ve araştırmalar, Disiplin Kurulu Başkan ve üyesi dışında Yurt Müdürü veya görevlendireceği personel tarafından en kısa sürede yapılır. Görevlendirilen personel öğrencinin yazılı ifadesini de alarak sonucu bir rapor halinde Yurt Müdürüne sunar,
b) Araştırma veya incelemenin yurt müdürü veya görevli personel tarafından yapılmasını müteakip, yurt müdürü gerekli görürse disiplinle ilgili konuları iki gün içinde Kurula havale eder.
c) Disiplin Kurulu gerek görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir, ilgiliyi ve şahitlerini çağırarak dinleyebilir.
d) Disiplin Kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez. Öğrenci tebliğ tarihinden itibaren yurtta bulunduğunda 3 gün, yurtta bulunmaması halinde ise 7 gün içinde yazılı savunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
e) Disiplin Kurulu, savunmanın Kurula intikal ettiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde toplanır. Yedi iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde ara karar alınarak yedi iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. Karar tarihini takip eden ilk iş günü kararın onay mercilerine intikali için gerekli işlemler tamamlanır.
f) Karara bağlanacak olayın üyelerin şahsıyla ilgili olması halinde Kurulda yedek üye görev alır.
g) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de gözönünde bulundurulur. Buna göre bir derece ağır veya hafif ceza verilebilir. Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeyi teşvik, ağırlaştırıcı sebep sayılır. Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde ise bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir.
h) Bu Yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenler hakkında da aynı cezalar uygulanır.
ı) Onaylanan disiplin cezaları “Disiplin Kurulu Karar Defterine” yapıştırılır. Karar numarası yurtların hizmete açıldığı ay itibariyle yılı belirtilerek her öğretim yılında yeniden verilir.
Disiplin Cezalarının Tebliği
Madde 29- Disiplin cezalarının tebliği aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:
a) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat öğrenciye imza karşılığı yapılır. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır.
b) Öğrencinin yurttan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, bildirdiği en son daimi ikametgah adresine tebligat iadeli taahhütlü olarak (Ek ibare:RG-26/6/2014-29042) veya Adres Kayıt Sisteminde  kayıtlı adresine yapılır. Yurt idaresine bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine gönderilen tebligat, ihbarnamenin adrese bırakıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.
c) Öğrenci, süresiz çıkarma cezasının tebliğinden itibaren yurdu terk etmek zorundadır. Ancak Yurt Müdürü gerektiğinde beş güne kadar süre verebilir. Verilen ceza öğrencinin kartına işlenir.
Disiplin Cezalarının Duyurulması
Madde 30- Kınama ve süresiz çıkarma cezaları öğrencinin ailesine (velisine), kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna, yurt müdürü tarafından yazılı olarak bildirilir.
Adli Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi
Madde 31- Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli kovuşturmanın başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
Disiplin Cezaları Dışında Öğrencinin Süresiz veya Geçici Olarak Yurtla İlişiğinin Kesilmesi
Madde 32- (Değişik fıkra:RG-26/6/2014-29042) Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlar ile taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin  yurtla ilişkileri süresiz olarak kesilir.
Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası almış olanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir.
İlişik kesme işlemi yurt müdürü tarafından re’sen uygulanır. İlişiği kesilen öğrenciler en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İşletmeler
Küçük İşletmeler
Madde 33- Yurtlarda öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla küçük işletmeler açılabilir.
İşletici Seçiminde Aranacak Genel Şartlar
Madde 34- İşletici seçiminde aranacak genel şartlar şunlardır:
a) Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olmak,
b) Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamak,
c) İlgili meslek kuruluşlarına veya Ticaret Odasına kayıtlı bulunmak.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen statü ile düzenlenir.
(Mülga fıkra:RG-26/6/2014-29042)
Zaruri Masraf ve Depozito
Madde 35- Zaruri masraf ve depozito her işletmeciden alınır. Zorunlu hallerde zaruri masrafın bir kısmının veya tamamının (Değişik ibare:RG-26/6/2014-29042) alınmamasına Bakanlıkça karar verilebilir.
Devletin Koruması Altındaki Öğrenciler
Madde 36- Devletin koruması altında olup, yurtlarda ücretsiz olarak barındırılan öğrencilerin beslenmelerine ilişkin hususlar bir talimatla düzenlenir.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Diğer Hükümler
Normal Mesai Saatleri Dışında Verilen Hizmet
Madde 37- Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır.
Yurt ve İşletmelerin Denetimi
Madde 38- Yurtlar ve küçük işletmeler Genel Müdürlük, bölge ve yurt müdürlüğü tarafından denetlenir.
İzinler
Madde 39- Yurtlara giriş çıkış saatleri ve öğrenci izinleri ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanan bir talimatla düzenlenir.
Hastalık ve Diğer Sebeplerle Yurttan Geçici Ayrılmalar
Madde 40- Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek, yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda 3 ay, diğer sebeplerle ayrılmalarda ise 1 ay süre açık tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları irat kaydedilir. Öğretim kurumunun kapatılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.
Kayıt Donduran Öğrenciler
Madde 41- Yurtta barınmakta iken devam ettiği öğretim kurumunda kaydını donduran öğrencilerin, durumlarını belgelemek ve yurt ücretlerini peşin ödemek şartıyla kayıt dondurdukları süre kadar yerleri saklı tutulur. Bu durumda peşin ödeme indirimi yapılmaz. Dondurulan süre yurtta barınma süresine dahil edilmez.
Diğer Yurtlarda Geçici Barınma
Madde 42- Yurtlarda barındırılan öğrenciler son ay veya döneme ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler.
(Ek fıkra:RG-01/11/2003-25276) Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler.
Devlet Burslusu ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Madde 43- Devlet burslusu olarak Kurum yurtlarında barındırılan ve yurt ücreti ve depozito tahsil edilmeyen öğrencilere de bu Yönetmelik hükümleri uygulanmakla beraber, gerek ikili antlaşmalar gerekse bu öğrencilerle ilgili karar verme yetkisine sahip mercilerce tespit edilecek karar ve kurallar gereği işlem yapmaya (Değişik ibare:RG-26/6/2014-29042) Bakanlık yetkilidir.
Yurtlarda Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 44- Bölge Müdürlüklerinde ve yurtlarda diğer yönetmeliklere göre tutulması gerekli olanlardan başka, aşağıda yazılı defter ve dosyalar tutulur:
a) Öğrenci Şahıs Dosyaları,
b) Öğrenci Kartı (kimlik bildirme kartı ayrıdır),
c) Kasa Defteri,
d) Revir Defteri,
e) Demirbaş Eşya Defteri,
f) Nöbet Defteri,
g) Ziyaretçi Defteri,
h) Disiplin Kurulu Karar Dosyası,
ı) Disiplin Kurulu Karar Defteri,
j) Depozito Defteri,
k) Bekçi Kontrol Defteri.
 
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 45- 12.8.1989 tarihli ve 20250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruşturmaları hakkında, önceki Yönetmelik hükümleri; öğrencinin lehine olan durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 46- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
___________________________
(1) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet veya yasa dışı öğrenci olaylarına katılmak suçlarından gözaltına alınıp, adli makamlara intikal ettirilmiş olmak,” hükmü Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No. 2006/1301 sayılı dosyası üzerinden verdiği 20/6/2007 tarihli iptal kararı üzerine iptal edilmiş ve Danıştay Dava Daireleri Kurulunun Esas No. 2010/3081 sayılı dosyası üzerinden verdiği 23/9/2013 tarihli temyiz kararı ile de söz konusu bendin iptali kesinleşmiştir.
(2)  26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
Kayıtlı
Teymullah el-Muvahhid
Yönetici
******
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 461« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2015, 00:41:19 »

Soru: Esselamun aleykum benim acil sorum var en yakin zamanda cevaplarsaniz sevinriz Allah ilminizi artırsın.Bu alttaki sözleşmede küfür varmıdır ? Bu sözleşmeyi kabul eden kimse küfte girmiş olur mu?

Cevap: Astığınız sözleşmeyi okuduk ve sözleşme de kabulü küfür olan bir maddeye rastlamadık. Dolayısıyla bu sözleşmeyi kabul eden kimse küfre girmiş olmaz.
Kayıtlı


وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Davamızın sonu;
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun
Sayfa: [1]   Yukarı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  .....DAVETULHAK.....HAKKA DAVET FORUMU.....

| Sitemap | Arşiv | Wap | Wap2 | İmode | Rss Haber |