Mürtedin Akitleri
HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 07 Temmuz 2020, 13:03:20


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
Gönderen Konu: Mürtedin Akitleri  (Okunma Sayısı 4032 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Malik bin Enes
Yönetici
******
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 391


« : 23 Eylül 2015, 11:23:26 »

                                                                                      MÜRTEDİN AKİTLERİ

a) Mürtedin alışverişi:

Hanefiler, Malikiler, Hanbelîler ve Şafii'nin eski kavline göre mürtedin yaptığı alışverişi durdurularak bekletilir. Tekrar İslam'a dönerse alışverişi geçerli sayılır. İslam'a dönmez, ölür, öldürülür veya dar’ul-harbe kaçarsa alışverişi geçersiz sayılır. (191 )

Delilleri:
Mürted olan kişi harbidir, öldürülmesi gerekir. Mal ve mülkünde de tasarruf hakkı yoktur. Fakat tekrar İslam'a dönme ihtimali olduğundan tevbe edinceye kadar mal, mülk ve yaptığı alışverişe el konularak bekletilir. Tevbe ederse iade edilir. Tevbe etmezse öldürülür ve malı alınır.

Hanbelîler'den Ebu Bekir ve Şafii'nin yeni görüşüne göre mürtedin yaptığı alışveriş geçersizdir.(192 )

Delilleri:
Mürtedin irtidatından dolayı malı ve mülkü üzerindeki tasarruf hakkı kalktığı ve ayrıca yaptığı alışverişe el konulduğunda zarar meydana gelme ihtimali olduğu için mürtedin alışverişine el konulmaz, geçersiz sayılır.

Hanefilerden Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre yaptığı alışveriş geçerlidir.(193 )
Delilleri:
Alışverişin geçerliliği ehliyet ve mülkün mevcut olmasına bağlıdır. Mürted ehliyet sahibi olduğu için ve daha ölmediğinden dolayı mülkü onun sayıldığından mürtedin yaptığı alışveriş geçerlidir. (194 )

b) Vekâlet:

Vekâlet: Bir şahsın yerine diğerinin tasarrufta bulunmaya taahhüt etmesidir.

1 - Mürtedin Müslüman vekil tayin etmesi:
Şafiiler, Hanbelîler, Malikiler ve İmam Ebu Hanife'ye göre mürtedin Müslümanı vekil tayin etmesi durumunda vekâlet durdurulur. Eğer mürted tekrar İslam'a dönerse vekâlet geçerli sayılır. İslam'a dönmeyip ölür, öldürülür veya dar’ul-harbe kaçarsa vekâleti geçersiz sayılır.(195 )

Şafiilerle Hanbelîler'in bir görüşüne göre yapılan vekâlet geçersizdir. (196 )

Hanefilerden İmam Muhammed ve Ebu Yusuf ‘a göre yapılan vekâlet geçerlidir. (197 )

2 - Müslümanın mürtedi vekil tayin etmesi:
Dört mezhebe göre Müslümanın mürtedi vekil tayin etmesi durumunda vekâlet geçerlidir. Ancak Hanefilere göre mürtedin dar’ul-harbe kaçması durumunda vekâlet geçersiz olur. (198 )

3 - Kadının vekâleti:
Hanefilerin dışındaki alimler, kadının vekâletine erkeğin vekâletine verdikleri hükmün aynısını vermişlerdir. Hanefiler ise mürted kadının öldürülmeyip hapsedilmesine hüküm verdikleri için dar’ul-harbe kaçmadığı müddetçe vekâletin sahih olduğunu söylediler. (199 )

c) Rehin:

Ebu Hanife, Malikiler, Hanbelîler ve Şafii'nin eski kavline göre mürtedin rehini durdurularak bekletilir. Tekrar İslam'a dönerse rehin geçerlidir. İslam'a dönmez, ölür, öldürülür veya dar’ul-harbe kaçarsa rehini geçersiz olur. (200 )

Hanbelîlerden Ebu Bekir ve Şafii'nin yeni görüşüne göre mürtedin rehin alması da vermesi de caiz değildir. (201 )

Hanefilerden İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre mürtedin rehin alması da vermesi de caizdir. (202 )

Hanefilerin dışındaki alimler, kadının rehinine erkeğin rehini hakkında verdikleri hükmün aynısını vermişlerdir. Hanefiler ise mürted kadının öldürülmeyip hapsedilmesine hüküm verdikleri için dar’ul-harbe kaçmadığı müddetçe aldığı ve verdiği rehinin geçerli olduğunu söylemişlerdir. (203 )

d) Mürtedin bağışları:

Daha önce zikredilen mürtedin alışverişi ve rehini meselesinde âlimlerin görüş ve ihtilafları mürtedin bağışları konusunda da aynıdır.

e) Şufa:

Şufa: Satılık bir mala ortak veya komşu olanın fiyatını ödemesi şartı ile satın almak istediğinde başkalarına tercih olunmasıdır.

1 - Mürtedin şufa hakkı vermesi:
Hanefîlere göre Müslümanın mürtedten şufa hakkı alması geçerlidir.

2 - Mürtede şufa hakkı verilmesi:
Ebu Hanife'ye göre mürted, Müslüman olmadıkça şufa hakkı yoktur.

İmam Muhammed'e göre dar’ul-harbe kaçmadıkça mürtedin şufa hakkı vardır. (204 )

Mürted kadının şufa hakkı:

Hanefîlere göre dar’ul-harbe kaçmadığı müddetçe mürted kadının şufa hakkı vardır. (205 )

f) Şirketler (ortaklıklar):

1 - Mudaraba ortaklığı Bir taraftan sermaye, diğer taraftan çalışma olmak üzere kurulan bir ortaklıktır.

Hanefîlere göre; birisi diğerine kârı yarı yarıya ortak olmak üzere sermaye verir, sonra parayı çalıştıran kişi İslam'ı terk eder, parayı işletir, kazanır veya zarar eder sonra mürtedliği yüzünden öldürülürse mal sahibi nâmına parayı işletmesi ve sermayede olan değişiklik caizdir. Zarar, mal sahibine aittir. Kazançta daha önce ortaya koydukları şarta göre ortaktır.

Parayı çalıştıran kişi İslam’ı terk edip dar’ul-harbe gitmiş, malı da beraberinde götürmüş, orada sermayeyi çalıştırmış sonra mallarla beraber Müs-lüman olarak dönmüşse bütün kazancı kendisinindir, hiçbir şey tazmin etmez. Çünkü dar’ul-harbe kaçmakla ortaklığa muhalefet etmiştir. Dar’ul-harpte yaptığı ticaretten dolayı tazminat gerekmez.

Bir kimse bir kadına çalıştırması için sermaye verir, kadın İslam'ı terk eder, parayı çalıştırır, kazanır veya zarar eder sonra ölür veya dar’ul-harbe giderse yapmış olduğu alım-satım antlaşması geçerlidir.

Bir kimse birisine ticaret yapmak için mal verir, mal sahibi İslam'ı terk eder, parayı çalıştıran kişi alır, satar, kazanır veya zarar ederse ve mürted Müslüman olmadan önce ölür, öldürülür veya dar’ul-harbe kaçarsa Ebu Hanife'ye göre kazanç ve zarar çalıştırana aittir.

İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre kazanç anlaşmış oldukları şarta göre pay edilir ve bütün sermaye ondan alınır. Eksiklik varsa çalıştırandan tazmin edilir.(206 )

2 - Mufavada ortaklığı: Ortakların, sermaye ve kârdan hisseleri eşit olan ortaklıktır.
Mufavada ortaklığında ortaklardan biri mürted olursa bu ortaklığa el konularak durdurulur. Eğer mürted ölür, öldürülür veya dar’ul-harbe kaçarsa ortaklık bozulur. Mürted İslam'a dönerse mufavada ortaklığı aynen devam eder. (207 )

Delilleri:
Mufavada ortaklığı ortaklar arasında tam bir eşitlik gerektirir. Mürtedle Müslüman arasında ise ne mal ne can ne de din bakımından eşitlik vardır.

g) Mürtedin vasiyeti:

Hanbelîler, Ebu Hanife ve Şafiilerin kuvvetli olan görüşüne göre; mürtedin vasiyetine el konularak bekletilir. Mürted ölür veya öldürülürse vasiyeti geçersiz sayılır. İslam'a dönerse vasiyeti geçerlidir. (208 )

Hanefiler'den İmam Muhammed ve Ebu Yusuf’a göre mürtedin vasiyeti geçerlidir.(209 )

Malikiler ve Hanbelîlerden Ebu Bekir’e göre mürtedin vasiyeti geçersizdir.
(210 )

191-  (El-Bahru’r Raik 5/143)  , (Mevahibu’l-Celil 6/284) , (İbni Kudame-El-Mugni9/10)
192-  (Mugni’l Muhtac 4/143) , (El-Mugni-İbni Kudame 9/10)
193-  (Bedaiu’s Senai’ 7/136), (El-Bahru’r Raik 5/143)
194-  (El-Hidaye-Merginani 2/124)
195-  (Bedaiu’s Senai’ 7/3449),(El-Mugni-İbni Kudame 5/91)
196  (Tuhfetu’l Muhtac  5/297) (El-Mugni-İbni Kudame 5/91)
197-  (Bedaiu’s Senai’ 7/3449)
198-  (Bedaiu’s Senai’ 7/34497) , (Havaşi’ş-Şirvani 5/300) , (El-Mugni-İbni Kudame 5/91/116) , (El-Bahru’r Raik 5/140)
199-  (El-Mebsut-Serahsi 19/141) , (Bedaiu’s Senai’  7/3447)
200-  (El-Bahru’r Raik 5/143) ,(Mevahibu’lCelil 6/284) , (El-Mugni-İbni Kudame 9/10)
201-  (Mugni’l Muhtac 4/143) , (İbni Kudame-El-Mugni9/10)
202-  (Bedaiu’s Senai’   7/136) , (El-Bahru’r Raik 5/143)
203-  (El-Mebsut 21/154)
204-  (El-Bahru’r Raik 5/144)  , (Bedaiu’s Senai’ 7/137)
205-  (El-Mebsut-Serahsi 14/172)
206-  (El-Mebsut-Serahsi 22/227-228)
207-  (El-Mebsut-Serahsi 10/104) , (Fethu’l Kadir 4/396)
208-  (Haşiyet-İbni Abidin 3/417) , (Muftiyu’l Muhtac 3/143) , (İbni Kudame-El-Mugni9/10)
209-  (Haşiyet-İbni Abidin 3/417) ,  (Muftiyu’l Muhtac 3/39)
210-  (El-Mudevvene’l Kûbra 3/317)

Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  .....DAVETULHAK.....HAKKA DAVET FORUMU.....

| Sitemap | Arşiv | Wap | Wap2 | İmode | Rss Haber |