HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 29 Kasım 2022, 23:24:03


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
Gönderen Konu: İrtidatın Bölümleri  (Okunma Sayısı 5078 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Malik bin Enes
Yönetici
******
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 391


« : 01 Temmuz 2015, 21:50:27 »

                                                                                       İRTİDAT NASIL OLUR?

İrtidatı; itikadi irtidat, sözlü irtidat, ameli irtidat ve terk irtidatı olmak üzere dört bölüme ayırabiliriz. Bu bölümler arasında bazen iç içe girmeler olduğuna şahit olacağız.


                                                                                       İTİKADİ İRTİDAT

İtikadi irtidat: Şehadetin manasını bozacak ya da ona ters düşecek herhangi bir düşünce veya inanıştır. İtikadi irtidatı üç bölümde inceleyebiliriz:

1-Allah (C.C) HAKKINDA İTİKADİ İRTİDAT:

Bütün âlimler; ibadette Allah'a şirk koşan, Allah ile kendisi arasında aracı bulunduran, (bu aracılara) bel bağlayan, dua eden ve dilekte bulunan, Allah'ın varlığını inkâr eden, Allah'ın sabit sıfatlarından birini bilerek reddeden, Allah'ın isim veya sıfatlarından biriyle alay eden, Allah'ı şanına ve yüceliğine yakışmayan sıfatlarla vasfeden, Allah'a eş veya oğul isnat eden, Allah'ın herhangi bir şeyi sebepsiz veya hikmetsiz yarattığına veya yaratabileceğine inanan, ölümden sonra dirilmek, hesap, cennet, cehennem, melekler, cinler ve azap gibi O'nun var dediğine yok diyen ya da yok dediğine var diyen, âlemin ezeli veya ebedi olduğuna inanan ya da bunda şüphe eden, Allah-u Teâlâ bunu bana emrederse yapmam diyen, ruhların bir canlıdan diğer canlıya geçtiğine inanan, Kur'an-ı Kerim'in Allah katından olmadığına inanan, Muhammed sallAllahu aleyhi ve sellem'in yalancı olduğuna inanan, Ali radıyAllahu anh'ın ilah ya da peygamber olduğuna inanan, Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar her yerde tatbik edilmeyeceğine inanan, şeriatın dışındaki kanunları insanlara uygulayan, Allah'ı dünya gözüyle gördüğünü iddia eden, peygamberlik iddiasında bulunan ve bu kimseye inanan, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hafife alan veya alay eden kişilerin kâfir olduğunda ittifak etmişlerdir.(36 )

Delilleri:
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"(Ey Muhammed!) De ki: "O Allah tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.  O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir."   (İhlas: 1-4)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar."    ( Nisa:116)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Rasul ve inananlar ona Rabbinden indirilene iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Rasullerine iman ettiler." Rasullerin arasında hiçbirini ayırt etmeyiz, işittik, itaat ettik, Rabbimiz! Affını dileriz, dönüş sanadır." dediler."   (Bakara:285)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Allah'la beraber başka ilaha tapma! “O’nun dışında her şey helak olacaktır. Hüküm, O’nundur ve O’na döneceksiniz.”   (Kasas: 88)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil yalnız O'na kulluk etmenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler."   (Yusuf: 40)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Hayır, Rabbine ant olsun ki; aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra haklarında verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan kendilerini tamamen teslim etmedikçe iman etmiş olmazlar.”   (Nisa: 65)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"De ki: Size 'Allah'ın hazineleri elimdedir' demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size 'ben meleğim' demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. De ki: 'Görenle görmeyen bir midir?' Düşünmüyor musunuz?"     (En’am: 50)

2- KUR'AN-I KERİM HAKKINDAKİ İTİKADİ İRTİDAT:
Kuran’ın tümünü veya bir kısmını, hatta Ku-ran’dan olduğu icma ile sabit olan bir harfini bile inkâr eden dört mezhebe göre kâfirdir. Kur'an’da çelişki olduğunda, icazında ve benzerinin getirileceği hususunda ve kıyamete kadar hükmünün geçerli olacağında şüphe etmek, Kur'an-ı Kerimin ayetlerini hafife almak, alay etmek, hakaret etmek, bilerek Kur'an-ı Kerimin üstüne basmak, pisliğe atmak dört mezhebe göre küfürdür.
Ayrıca Kur'an'ın eksik olduğuna, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'dan bazı şeyleri açıklamayıp gizlediğine, bazı ayeti kerimelerde namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin farziyetini kaldıracak bâtıni ve gizli manalar olduğuna inanmak dört mezhebe göre küfürdür.(37 )

Delilleri:
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Kur'an'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer O Allah'tan başkasından gelseydi onda çok aykırılıklar bulurlardı."   (Nisa:82)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"De ki: İnsanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler and olsun ki yine de bir benzerini ortaya koyamazlar."  (İsra:88)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Ey Muhammed! Eğer biz Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz."    (Haşr:21)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir."   (Yunus:1)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Elif, Lam, Ra.  Bu kitap Hakim ve Haberdar olan Allah tarafından, başkasına kulluk etmeyesiniz diye, ayetleri kesin kılınmış sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir kitaptır."             (Hud:1-2)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
“İnsanlar bir tek ümmetti. Allah (onlara) müj-deleyici ve korkutucu nebiler gönderdi. Onlarla birlikte insanların ihtilafa düştükleri şeylerde hüküm vermeleri için kitabı hakla indirdi. (Hâlbuki) kendilerine kitap verilenler apaçık deliller kendilerine geldikten sonra (sırf) aralarındaki bağydan dolayı ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri, ihtilafa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.”  (Bakara:213)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların bu kitaptan tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar ve yatışır. İşte bu kitap Allah'ın doğruluk rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz."  (Zümer:23)


3- İRTİDATI GEREKTİREN İTİKADİ MESELELER:

Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği şeylerin bir kısmında yalancı olduğuna inanmak ya da içki içmek, zina etmek, faiz yemek gibi haram olduğunda ittifak edilen şeyleri helal görmek, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle alay etmek; "Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem yemekten sonra üç parmağını yalardı" denildiğinde; "Bu görgü kurallarına uymaz" demek. Rasulullah'ın herhangi bir sünneti hatırlatıldığında küçümseyerek "Bu, sünnet de olsa yapmam" demek veya kiliseler, havralar ve sinagogların Allah'ın evi olduğuna ve orada Allah'a tapıldığına inanmak, İslam dininden başka kanun ve şeriat kabul edenleri tekfir etmemek veya onların küfründe şüphe etmek dört mezhebe göre küfürdür.
Allah'a ulaşmak için Rasulullah'ın yolundan başka yol olabileceğine, Rasulullah'ın şeriatından başka bir şeriata uyularak doğru yolun bulunabileceğine veya bazı velilerin Rasulullah'ın şeriatının dışına çıkmalarının onlara bir zarar vermeyeceğine inananın veya küfür üzerinde tereddüt edenin ya da gelecekte kâfir olmayı düşünen kimsenin o anda kâfir olduğu konusunda dört mezhebin imamları ittifak etmişlerdir.(38 )

Delilleri:
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse onun ki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir."  (Ali İmran:85)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Onlara de ki: Allah’ın, ayetleri ve rasulu ile mi alay ediyorsunuz? Özür beyan etmeyin. Çünkü iman ettikten sonra küfre girdiniz." ( Tevbe:65-66)

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Allah'a itaat edin. Rasule itaat edin. Karşı gelmekten çekinin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki rasullerimize düşen sadece açıkça tebliğ etmektir." (Maide: 92)                                                                  

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
"Sana da insanlara gönderileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Belki düşünürler." ( Nahl: 44) 36-(El-Fetevayı Hindiye 2/258, El-Bahru’r Raik 5/129-131, Haşi-yetu’l Huraşi 8/63-64, Mevahibu’l Celil 6/280, El-İnsaf 10/326, Nihayetu’l Muhtac 7/135-136, İbni Kudame El-Mugni Şerhu’l Kebir 8/565 - Aliş Minehu’l Celil Şerhi 4/461)
 37- (El-Bahru’r Raik 5/133–134, Haşiyetu’d Desûki 2/264, Metali-bu Uli’n-Nuha 6/279, El-Bahru’z Zahhar 6/204, El-Mugni-İbni Kudame 8/584, Makdisi - El-İkna 4/297, Subki - Feteva 2/577)
 38- (Mugni’l Muhtac 4/135, Keşşafu’l Kına’ 6/170, El-Mugni-İbni Kudame 2/584, Makdisi El-İkna 4/297, İbni Hacer-El-İlam 2/50, Bedru’r Reşid risalesi el yazması yaprak:2)
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git


Eğer üye iseniz lütfen üye girişinden giriş yapınız.

Eğer üye değilseniz 10 saniyenizi ayırarak üye olabilirsiniz. 

Dosyaları indirebilmek ve de içerikleri görebilmek için

üye olmanız gerekmektedir.


  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

Sitemiz üzerinden erişilebilen şeylerde Allah'ın razı olmadığı şeyler varsa, bunları reddediyoruz.


.....DAVETULHAK.....HAKKA DAVET FORUMU.....

| Sitemap | Arşiv | Wap | Wap2 | İmode | Rss Haber |