HAKKA DAVET FORUMU
 
*
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. 05 Haziran 2023, 14:02:13


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Alt Bölümler
Forum Adı Mesaj Son mesaj
Yeni mesaj yok İşte Müslüman
Ziyaeddin El-Kudsi’nin kaleme aldığı bu kitap; insanın yaratılışından bu güne dek şeytan ve insan oğlu arasındaki mücadeleyi anlatmakta olup günümüzdeki insanların en büyük sorununu da açıklamaktan geri kalmamaktadır. “Günümüzdeki insanların en büyük sorunu, iman-küfür sınırlarını bilmemeleri, dolayısıyla müslüman kafir ayırımını yapamamalarıdır” şeklinde meseleye yaklaşan bu kitap; bu meseleleri net ve anlaşılır bir üslupla hiç eksiksiz ortaya koymuş ve onlar da hiçbir kapalılık bırakmamıştır. Eğer İslam’ı tam manada yaşamak, yaşatmak ve Allah (c.c)’a O’nun razı olduğu ve istediği şekilde ulaşmak istiyorsanız bu kitabı okumaktan bir an bile geri kalmamalısınız!.....
19 Mesaj
18 Konu
Son mesaj Gönderen: Admin
KÂFİRLERE VELA GÖSTERMEM...
28 Eylül 2015, 18:21:02
Yeni mesaj yok İşte Tevhid
Bu kitap, kişinin dünyası ve ahireti için son derece önemli olan bu büyük meseleyi, sade ve anlaşılır bir üslub, Kur’an ve sünnetten kaynaklanan sağlam delillerle güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu değerli eseri sadece okumuş olmak için değil; okutmak, ezberlemek-ezberletmek ve en önemlisi yaşamak ve yaşatmak için okuyan kimselere ne mutlu!...
60 Mesaj
59 Konu
Son mesaj Gönderen: Bismirrahman
HADİS-İ ŞERİFLERDEN KONU...
05 Aralık 2016, 22:09:56
Yeni mesaj yok İslam Dininin Aslı
Bu kitap; İslam’ın aslını yani tevhidi, risaleti ve onların rükünlerini, şartlarını, onları bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve alimlerin açıklamalarıyla soru – cevap şeklinde açıklamaktadır. Ta ki insanlar, özellikle kendilerini İslam’a nisbet edenler, Allah (c.c)’ın sahih dininin neresinde olduklarını bilsinler. Böylece vakit geçmeden, fırsatı kaçırmadan gerçek İslam’a dönsünler ki Allah’ın azabından kurtulsunlar ve Allah’ın cennetine nail olsunlar. Çünkü Allah (c.c)’ın cenneti ancak tevhidi gerçek manada sağlayan, sadece Allah’a ihlasla ibadet eden ve her türlü şirkten beri olan, uzak duran kişiler içindir.
58 Mesaj
58 Konu
Son mesaj Gönderen: Admin
Soru 56 - Belli şahsı te...
26 Mart 2016, 19:01:53
Yeni mesaj yok Tagutu Reddetmek Tevhidin Gereğidir
Bu kitab, günümüzdeki başlıca tagutları, taguta imanın ve tagutu reddin nasıl olduğunu, tagutu reddedenlerin ve reddetmeyenlerin akibetini bununla beraber din, ibadet, ilah kavamlarını delilleriyle ortaya koyuyor. Ey Allah’ın kulu! Tagutun her çeşidinden kendini sakındırabilmen ve böylece Allah (c.c)’ya gereği gibi kul olabilmen için bu kitabı mutlaka oku
54 Mesaj
39 Konu
Son mesaj Gönderen: Malik bin Enes
Tağudu red etmek tevhidi...
09 Mart 2016, 07:02:37
Yeni mesaj yok Hakimiyet Allah'ındır
Bu kitap; iman ile küfür arasındaki çatışmanın odak noktasını teşkil eden “yasama ve hüküm koyma” meselesini alimlerin görüşleri ve getirdikleri Kur’an ve sünnet delilleri çerçevesinde okuyucuya güzel bir üslupla sunmaktadır. Bu değerli kitabı okumakta geç kalmayın. Hem kendiniz okuyun, hem çocuklarınıza, hem de başkalarına okutun. Bu kitabın sizler için ne kadar büyük bir önemi olduğunu ancak okuyunca anlayabilirsiniz. Okumadan karar vermeyin....
13 Mesaj
10 Konu
Son mesaj Gönderen: Admin
Ynt: İki temel şüphe
16 Temmuz 2015, 23:38:21
Yeni mesaj yok Cahiliyenin Hükmünü mü İstiyorlar?
Bu kitap bu sapık kimselerin ortaya atmış oldukları iddiaları ve bu iddiaları desteklemek için getirdikleri Kur’an ve sünnet delillerini, bu kimselerin anladığı gibi değil, selefi salihin anlayışıyla okuyucuya sunmakta ve böylece hem ortaya atılan yanlışlığı düzeltmekte, hem de insanların saptırıldığı bu meselelerde onların yolunu aydınlatarak onlara bir ışık tutmaktadır. İslam'ını korumak, çağımızın belamlarına kanmak istemeyen kimselere bir klavuz niteliğinde olan bu eseri okumakta geç kalmayın!...
21 Mesaj
17 Konu
Son mesaj Gönderen: Bismirrahman
Tağutu Tekfir Meselesini...
25 Kasım 2015, 07:19:31
Yeni mesaj yok Müslümanlara Karşı Kafirlere Yardım Etmenin Hükmü
Ey hakkı isteyen kimseler! Sunmuş olduğumuz şu kitab sizlere tevhidin çok önemli bir meselesini açıklamaktadır. Bu önemli mesele; müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek ve onları desteklemek meselesidir. Maalesef insanların çoğu, çok önemli olmasına rağmen bu meseleyi unutmuş, ondan gafil kalmışlardır.
78 Mesaj
27 Konu
Son mesaj Gönderen: Malik bin Enes
Allah'ın Yolunda, A...
29 Ocak 2016, 15:15:30
Yeni mesaj yok İrtidat ve Mürtedin Hükmü
İnsanı İslam’dan çıkaran fikir, söz ve ameller nelerdir? Bunları bilerek veya bilmeyerek işleyen kişi ne yapmalıdır? Bu kötü fiilleri işleyenlere karşı nasıl davranmamız gerekir? Bütün bu ve buna benzer sorularınızın cevaplarını dört mezhebin görüşleri ve selefi salihin anlayışına dayalı Kur'an ve sünnetten getirdikleri delilleri bu kitapta bulacaksınız.
21 Mesaj
20 Konu
Son mesaj Gönderen: Malik bin Enes
Ynt: Mürtedin çocukların...
30 Eylül 2015, 19:41:31
Yeni mesaj yok İbn Hacer el-Askalani’nin Akaid Konusundaki Fetvaları
Hafız İbn Hacer el-Askalani’nin el yazmasının tercümesi olan bu eser; kendisine akaid konusundaki sorulan sorulara verdiği cevapları ihtiva etmektedir.
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok Kelimetül İhlas
İbn Receb El-Hanbeli’nin yazmış olduğu bu küçük fakat ihtiva ettiği değer ve ilim bakımından faziletleri büyük olan bu kitap “La ilahe illallah” kelimei tevhidini güzel bir üslupla ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok İman Şartları ve Onu Bozan Şeyler
İman, kişinin ya ebedi mutluluğuna ya da ebedi mahvoluşuna, hüsran ve azaba düşmesine sebeb olacağı için insan hayatındaki en önemli etkendir. İnsanın varoluşunun gayesidir. İşte bu kitap; gerçek imanı, imanın şartlarını, nasıl iman edileceğini, imanın nasıl gerçekleşeceğini, imanın nasıl korunacağını ve imanı bozan halleri Kur’an ve sünnetten delillerle ve bu delilleri selefi salihin anlayışla ortaya koymaktadır.
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
Bu kitap; “müşrik cehaletinden dolayı mazeretli midir” meselesi hakkındadır.
8 Mesaj
8 Konu
Son mesaj Gönderen: Abdurrahman el-muvahhid
İKİNCİ DELİL
30 Haziran 2015, 20:50:30
Yeni mesaj yok Akidede Sünnetin Yeri
İmam Suyuti (r.a) bu kitapta sünnetin dinde delil olmasını kabul etmeyen kişilere, Kur’an ve hadislerden deliller göstererek, İslam dininden çıkıp küfre girdiklerini ve bu şekilde bir inançla öldüklerinde ahirette onların hristiyan, yahudi veya müşrik bir topluluk ile birlikte diriltileceklerini açık bir şekilde vurgulamaktadır.
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok Mevzu ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi
Dinde delil olması yönünden Rasulullah (s.a.s)’ın hadisleri Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır. Bunu bilen bir takım çevreler Tevhid akidesini saptırmak için gerek kasıtlı gerekse cahilane olarak sadece ve sadece heva ve heveslerine uygun olarak bir takım hadisler ortaya koymuşlar ve bunlarla amel etmeyi mübah saymışlardır. Bu sebeblerle gerek zayıf olan hadisleri ortaya koyarak ve gerekse kendileri hadis uydurarak bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmışlardır. İşte bu kitap; zayıf ve uydurma hadislerin dinde yaptığı tahrifleri ortaya koymakta, okuyucuyu bu yönüyle cahilane inanç, düşünce ve amelden sakındırarak gerçek iman, düşünce ve amele yöneltmektedir.
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok Selefi Salihinin Mezhebi
Bu kitap; Huccetu'l İslam İmam Gazali'nin ‎“İlcâmu’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm”, diğer adıyla ‎‎“Risâle fî Mezhebi Ehlisselef” isimli kitabının, Şeyh Prof. Dr. Ziyaeddin el-Kudsi tarafından açıklanmış halidir. Kitapta, selefi salihinin müteşabih haberler hakkındaki gerçek akidesi anlatılmaktadır.
58 Mesaj
26 Konu
Son mesaj Gönderen: Alkame
Ynt: İmam Gazali ile İbn...
14 Şubat 2019, 00:31:20
Yeni mesaj yok Sorularla Tevhid Akidesi (Delilsiz)
Soru ve cevap yöntemiyle hazırlanmış olan bu kitap, Allah’ın razı olduğu ve katında tek geçerli din kabul ettiği İslam’ı herkesin anlayacağı açıklıkta zihinlere nakşetmekte, böylece tevhid ve şirkin, iman ve küfürün, Müslüman ve kafirin ne olduğunu her akıl sahibinin rahatlıkla anlayacağı üslupla okuyucuya sunmaktadır. O halde kendini değerlendirmek isteyen kimse bu kitabı okumakta geç kalmamalı. Hidayete ulaştıran Allah’tır.
155 Mesaj
155 Konu
Son mesaj Gönderen: Alkame
155. Soru ve Cevap
12 Mart 2023, 01:03:00
Yeni mesaj yok Sorularla Tevhid Akidesi (Delilli)
İslam'a nasıl girilir, nasıl Müslüman olunur ve nasıl Müslüman kalınır? İşte, soru ve cevap yöntemiyle hazırlanmış, Kur'ân ve sünnetten delillerle açıklanmış muhteşem bir eser!
0 Mesaj
0 Konu
Yeni mesaj yok Kainatın Yegâne Yaratıcısını Doğru Tanıyalım
Allah seni doğru yola muvaffak kılsın, hakka ve doğruya ulaştırsın! Bil ki ben, Allah hakkında cehaletin, tecsim ve teşbihin yayıldığını; yine şirk, bidat ve sapıklıkların yayıldığını ve bütün bunların yalan ve iftirayla “tevhid”, “hak”, “Muhammed sallAllahu aleyhi ve sellem’in ve kıymetli ashabının dini” olarak isimlendirildiğini görünce hakkı ortaya koymak suretiyle, yani takdis ilmini anlatmak; Allah’ı, kemaline ve birliğine layık olmayan her şeyden tenzih etme kaidelerini açıklamak; mücessime ve müşebbihenin saptırıcılığını açığa çıkarmak ile zikri yüce ve kudreti üstün olan Allah’ın rızasını kazanmak istedim. Böylece helak olanlar bilerek helak olsunlar, hak üzerinde olanlar da bilerek hak üzerinde olsunlar. Bu konuda muvaffak olmam ancak Allah’ın yardımıyladır. Ben sadece O’na tevekkül ettim ve sadece O’na yöneldim.
71 Mesaj
28 Konu
Son mesaj Gönderen: Ebu Muhammed Es-selefi
Büyük şirklerden bazılar...
27 Kasım 2022, 18:39:35
Yeni mesaj yok Küfür Sözler Kitabının Şerhi
İmam Bedir er-Reşid’in derlediği Elfaz-ı Küfür kitabı, küfür sözleri üzerine müstakil olarak yazılan ilk kitaptır. Başka kitaplarda dağınık hâlde bulunan küfür sözlerini bir araya toplayarak sadece küfür sözleri ile alakalı bir kitap hazırlamıştır. Yazar bu kitabı Hanefi mezhebinin usullerine uygun olarak Hanefi âlimlerinin kitaplarından toplamıştır. Kaynak olarak yararlandığı kitapları bütün âlimler kabul etmektedir. İşte bu kitap ehlisünnet velcemaatin akidesine göre yazılmış ve el yazması olarak hâlen bulunmaktadır. Örneğin İstanbul Ayasofya’da 2262; İskenderiye Fevâid’de 12/25, Fünûn’da 68/9; Almanya Berlin’de 2138; Londra’da 1842 numara ile el yazması olarak bulunmaktadır. Aynı şekilde Medine’de Şeyh Hammad el-Ensarî Kütüphanesinde de 153 numarada bulunmaktadır.
0 Mesaj
0 Konu

:  
Sitemiz üzerinden erişilebilen şeylerde Allah'ın razı olmadığı şeyler varsa, bunları reddediyoruz.